skip to Main Content
Tel: 48 (22) 56 66 509/510

  Godziny Pracy

  Pracujemy od pon. do czw. 9:00 – 15:00 , pt: 9:00 – 13:00
  Konsulat: od pon. do czw. 10:00 – 13:00  

  Legalizacja dokumentów

  Wszystkie dokumenty legalizowane w Ambasadzie Państwa Libii w Warszawie muszą być przetłumaczone przez
  tłumacza przysięgłego języka arabskiego.
  W pierwszej kolejności Ambasada legalizuje arabską wersję dokumentu/ów.
  Na prośbę petenta legalizowane są rówież dokumenty orginalne ( dokument/y, który/e został/y wcześniej
  przetłumaczone na język arabski).
  Legalizacja w polskim MSZ musi być dokonana na wszystich dokumentach, które mają być legalizowane przez
  Ambasadę .
  Przy expercie towarów do Państwa Libii wymagana jest legalizacja natąpujących dokumentów:
  – Certyfikat produkcji i wolnej sprzedaży.
  – Świadectwo pochodzenia.
  – Faktura „ rachunek „
  – Świadectwo zdrowia oraz weterynaryjne – konieczne przy wysyłce do Libii produktów żywieniowych i
  pochodzenia zwierzęcego np.(mleko,ser itp.)
  Czasami do legalizacji niezbędne są dodatkowe dokumenty, uzależnione jest to od specyfiki towaru i wymogów
  strony libijskiej.
  Przed dostarczeniem dokumentu/ów do Ambasady Państwa Libii w Warszawie należy dokonać przelewem opłat
  na konto ambasady numer:60 1160 2202 0000 0003 0321 6874
  Koszt legalizacji:
  – 130 PLN od każdego legalizowanego dokumentu.
  – równowartość 0,001 faktury bądź rachunku płatne w walucie polskiej według średniego kursów walut w danym dniu.   dokonywania płatności- CO BARDZO WAŻNE OSOBNYM PRZELEWEM na wyżej podany numer
  Po złożeniu kompletu właściwych dokumentów, ich kopii oraz dowodów opłat – czas oczekiwania na legalizację
  wynosi około 7 dni.

  Wizy

  Przed złożeniem dokumentów w ambasadzie należy sprawdzić telefonicznie czy uzyskał/a pan/pani poparcie
  wizowe.
  Po uzyskaniu informacji, że poparcie widnieje w systemie, należy zgłosić się do ambasady z następującymi dokumentami:
  – dwa zdjęcia paszportowe oraz jedno zdjęcie o wymiarch 2 * 2.5 cm.
  – paszport oraz jego przysięgłe tłumaczenie + kopia paszportu (wszystkich stron).
  – wypełniony wniosek o wizę Entry. ( 2 egzemplarze ).
  – Dowód opłaty za wizę na konto ambasady 260 PLN z tytułem ” wiza, imię i nazwisko”.
  – Ubezpieczenie zdrowotne wykupione na terenie Libii.
  – Pismo potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o bezrobociu.
  – Wyciąg bankowy.
  – Wstępna rezerwacja hotelu lub dokładny adres miejsca zamieszkania w czasie pobytu w Libii.
  – Wstępna rezerwacja biletu lotniczego w obie strony.
  – zaświadczenie potwierdzające stan cywilny.
Wszystkie powyżej wymienione dokumenty musią być przetłumaczone na język angielski lub arabski.
Czas oczekiwania na wizę po złożeniu komletu dokumentów wynosi do 14,tu dni.

السفارة الليبية في وارسو ترحب بكم Welcome in The Embassy of State of Libya in Warsaw