skip to Main Content
Tel: 48 (22) 56 66 509/510

kontakt do ambasady

Adres: ul. Żołny 26 / 26b 02-815 Warszawa
Tel: +48 (22) 56 66 509/510 / Fax: +48 (22) 56 66 535
Email: libyanembassy2012@gmail.com
Konto bankowe : Bank Millennium 60 1160 2202 0000 0003 0321 6874

Godziny pracy

Od pon. do czw. 9:00 – 14:00 , pt: 9:00 – 14:00
Konsulat: od pon. do czw. 10:00 – 13:00

Legalizacje – Wizy

Legalizacja dokumentów:

Dokumenty do legalizacji przyjmujemy od przedstawiciela zainteresowanej  fimry  bez pośredników.

  Wszystkie dokumenty legalizowane w Ambasadzie Państwa Libii w Warszawie muszą być przetłumaczone przez
tłumacza przysięgłego języka arabskiego.
W pierwszej kolejności Ambasada legalizuje arabską wersję dokumentu/ów.
Na prośbę petenta legalizowane są rówież dokumenty orginalne ( dokument/y, który/e został/y wcześniej
przetłumaczone na język arabski).
Legalizacja w polskim MSZ musi być dokonana na wszystich dokumentach, które mają być legalizowane przez
Ambasadę .
Przy expercie towarów do Państwa Libii wymagana jest legalizacja natąpujących dokumentów:
– Certyfikat produkcji i wolnej sprzedaży.
– Świadectwo pochodzenia.
– Faktura „ rachunek „
– Świadectwo zdrowia oraz weterynaryjne – konieczne przy wysyłce do Libii produktów żywieniowych i
pochodzenia zwierzęcego np.(mleko,ser itp.)
Czasami do legalizacji niezbędne są dodatkowe dokumenty, uzależnione jest to od specyfiki towaru i wymogów
strony libijskiej.
Przed dostarczeniem dokumentu/ów do Ambasady Państwa Libii w Warszawie należy dokonać przelewem opłat
na konto ambasady numer: 60 1160 2202 0000 0003 0321 6874
Koszt legalizacji:
– 130 PLN od każdego legalizowanego dokumentu.
– równowartość 0,001 faktury bądź rachunku płatne w walucie polskiej według średniego kursów walut w danym dniu.   dokonywania płatności- CO BARDZO WAŻNE OSOBNYM PRZELEWEM na wyżej podany numer
Po złożeniu kompletu właściwych dokumentów, ich kopii oraz dowodów opłat – czas oczekiwania na legalizację
wynosi około 7 dni.

Wizy

  Przed złożeniem dokumentów w ambasadzie należy sprawdzić telefonicznie czy uzyskał/a pan/pani poparcie
wizowe.
Po uzyskaniu informacji, że poparcie widnieje w systemie, należy zgłosić się do ambasady z następującymi dokumentami:
– dwa zdjęcia paszportowe oraz jedno zdjęcie o wymiarch 2 * 2.5 cm.
– paszport oraz jego przysięgłe tłumaczenie + kopia paszportu (wszystkich stron).
– wypełniony wniosek o wizę Entry. ( 2 egzemplarze ).
– Dowód opłaty za wizę na konto ambasady 260 PLN z tytułem ” wiza, imię i nazwisko”.
– Ubezpieczenie zdrowotne wykupione na terenie Libii.
– Pismo potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o bezrobociu.
– Wyciąg bankowy.
– Wstępna rezerwacja hotelu lub dokładny adres miejsca zamieszkania w czasie pobytu w Libii.
– Wstępna rezerwacja biletu lotniczego w obie strony.
– zaświadczenie potwierdzające stan cywilny.
Wszystkie powyżej wymienione dokumenty musią być przetłumaczone na język angielski lub arabski.
Czas oczekiwania na wizę po złożeniu komletu dokumentów wynosi do 14,tu dni.

Aktualności

Pani Justyna Porazińska dostarciła listy od Ministra Spraw Zagranicznich RP do jego libijskiego odpowiednika

Dzień 10.10.2020 r. był wyjątkowy pod względem dyplomatycznym, ponieważ Libijka stolica Trypolis była świadkiem wyjątkowych wydarzeń, w tym dniu bowiem,  Jego Ekscelencja Minister Spraw Zagranicznych…

Czytaj więcej
Godziny pracy – Legalizacje – Wizy

  Godziny Pracy   Pracujemy od pon. do czw. 9:00 - 15:00 , pt: 9:00 - 13:00   Konsulat: od pon. do czw. 10:00 -…

Czytaj więcej

Numer alarmowy

+48 (22) 56 66 509/510

Skontaktuj się z nami


السفارة الليبية في وارسو ترحب بكم Welcome in The Embassy of State of Libya in Warsaw