bannerE
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7

Witamy w Ambasadzie Państwa Libii w Warszawie

roina

Godziny pracy - Legalizacje - Wizy


  Godziny Pracy

  Pracujemy od pon. do czw. 9:00 - 15:00 , pt: 9:00 - 13:00
  Konsulat: od pon. do czw. 10:00 - 13:00  

  Legalizacja dokumentów

  Wszystkie dokumenty legalizowane w Ambasadzie Państwa Libii w Warszawie muszą być przetłumaczone przez
  tłumacza przysięgłego języka arabskiego.
  W pierwszej kolejności Ambasada legalizuje arabską wersję dokumentu/ów.
  Na prośbę petenta legalizowane są rówież dokumenty orginalne ( dokument/y, który/e został/y wcześniej
  przetłumaczone na język arabski).
  Legalizacja w polskim MSZ musi być dokonana na wszystich dokumentach, które mają być legalizowane przez
  Ambasadę .
  Przy expercie towarów do Państwa Libii wymagana jest legalizacja natąpujących dokumentów:
  - Certyfikat produkcji i wolnej sprzedaży.
  - Świadectwo pochodzenia.
  - Faktura „ rachunek „
  - Świadectwo zdrowia oraz weterynaryjne - konieczne przy wysyłce do Libii produktów żywieniowych i
  pochodzenia zwierzęcego np.(mleko,ser itp.)
  Czasami do legalizacji niezbędne są dodatkowe dokumenty, uzależnione jest to od specyfiki towaru i wymogów
  strony libijskiej.
  Przed dostarczeniem dokumentu/ów do Ambasady Państwa Libii w Warszawie należy dokonać przelewem opłat
  na konto ambasady numer:60 1160 2202 0000 0003 0321 6874
  Koszt legalizacji:
  - 130 PLN od każdego legalizowanego dokumentu.
  - równowartość 0,001 faktury bądź rachunku płatne w walucie polskiej według średniego kursów walut w danym dniu.   dokonywania płatności- CO BARDZO WAŻNE OSOBNYM PRZELEWEM na wyżej podany numer
  Po złożeniu kompletu właściwych dokumentów, ich kopii oraz dowodów opłat - czas oczekiwania na legalizację
  wynosi około 7 dni.

  Wizy

  Przed złożeniem dokumentów w ambasadzie należy sprawdzić telefonicznie czy uzyskał/a pan/pani poparcie
  wizowe.
  Po uzyskaniu poparcia, można się zgłosić do ambasady z następującymi dokumentami:
  - dwa zdjęcia paszportowe oraz jedno zdjęcie w rozmiarze 2 * 2.5 cm.
  - paszport oraz jego przysięgłe tłumaczenie + kopia paszportu.
  - wypełniony wniosek o wizę Entry. ( 2 egzemplarze ).
  - Dowód opłaty za wizę na konto ambasady 260 PLN z tytułem " wiza, imię i nazwisko".

kontakt do ambasady

Adres: ul. Żołny 26/26b
02-815 Warszawa
Tel.:+48 (22) 56 66 509/510
Tel./Fax: +48 (22)56 66 535
E-mail: libyanembassy2012@gmail.com
Konto:Bank Millennium
60 1160 2202 0000 0003 0321 6874

chargè d'affaires Nuri ElGHAWI

ambasador

 
 

Państwo Libia

 


Flaga Libii

800px-Flag_of_Libya_1951.svg_ 
Libijska waluta

maneyS
 
 
 
 
 
 

Adres: ul. Żołny 26/26b 02-815 Warszawa Tel.:+48 (22) 56 66 509/510 Tel./Fax: +48 (22)56 66 535 E-mail: libyanembassy2012@gmail.com
Bank Millennium 60 1160 2202 0000 0003 0321 6874